Levande Roslagsbygd

- Skrivet och sagt i skolfrågan hösten 2012-

 

 

Per Mjörne, lärare under fyrtio år och idag boende på Singö.

 

Artikeln publicerad i Norrtelje Tidning den 27/9 2012.

 

 

 

 

Artiklar om skolan:

 

 

Den lilla skolan är överlägsen.

Per Mjörne

 

 

Skolfrågan är regionalpolitik.

Peter Wahlfort

 

 

Vi vill att Norrtälje kommun

ska utvecklas.

Flera från Grisslehamn & Singö

 

 

Låt fler barn gå i de mindre

skolorna.

Lena Gidföf

 

 

Små skolor drar inte ner

studieresultatet.

Roger Lans

 

 

Bygdeskolorna är en billig affär

för kommunen.

Bo Gidlöf

 

 

TV4-inslag där skolchefen

plötsligen pratar om finansiering istället för kvalitet.

 

Den lilla skolan är överlägsen

 

Nu kan jag inte vara tyst längre.

 

I fyrtio år tjänstgjorde jag som folkskollärare och mellan-stadielärare, 36 år på landsbygden och 4 år i Stockholms södra förorter.Jag har arbetat iB3, B2 och B1-skolor, varav 29 år i Skebo skola.

 

Med anledning av de motiveringar för en omorganisation av Norrtälje skolväsen jag på olika vägar tagit del av, ber jag att få framhålla, att mina erfarenheter från en 40-årig lärargärning säger, att den lilla skolan på landet är fullständigt överlägsen tätorternas stora skolor.

 

Jag har hört från mötes deltagare på Väddömötet den 18 september, att Åse Modin uttryckt att det ej finns några vetenskapliga bevis för ett sådant påstående. Men är det inte så, att det vetenskapen säger idag ofta är helt fel i morgon?

 

Jag är av den uppfattningen att Skebo skolas elever, under de år jag och mina kollegor och kamrater kämpade med er alla hade det riktigt bra och fick med er ett rikhaltigt och djupt utbud av kunskaper, som berett vägen till ett bra liv. Vi drog också förhållandevis bra sams och det var inte särskilt mycket av utanförskap. Tvärtom ansågs Skebo som en lugn och trygg skola, där man kunde placera dem som hade det lite knepigt, både barn och vuxna. För det klarade vi av!

 

De små skolornas fortsatta existens i vår kommun är den absolut finaste investering man kan göra, både vad gäller kunskaps- och livskvalite. Jag är också säker på, att det är en för nationen ytterst vettig ekonomisk investering.

 

/Per Mjörnö

 

        LEVANDE ROSLAGSBYGD                  c/o Erneholm, Singö 1474, 760 45 Grisslehamn, 070-643 1723, 0175-100 42. Bankgiro 5854-8553