Levande Roslagsbygd

- Skrivet och sagt i skolfrågan hösten 2012-

 

 

 

 

Artiklar om skolan:

Den lilla skolan är överlägsen.

Per Mjörne

 

Skolfrågan är regionalpolitik.

Peter Wahlfort

 

Vi vill att Norrtälje kommun

ska utvecklas.

Flera från Grisslehamn & Singö

 

 Låt fler barn gå i de mindre

 skolorna.

Lena Gidföf

 

Små skolor drar inte ner

studieresultatet.

Roger Lans

 

Bygdeskolorna är en billig affär

för kommunen.

Bo Gidlöf

 

 TV4-inslag där skolchefen

plötsligen pratar om finansiering istället för kvalitet.

 

Norrtälje kommun kan bevaras genom att utveckla byskolorna!

 

Här på sidan finns ett antal inlägg, främst från Norrtelje Tidning senaste tiden men också andra ej publicerade texter och TV-inslag, ofatst till förmån för det mest självklara alternativet i en Stockholmsnära landsbygd under expansion som skulle kunna ha massor av framtida möjligheter med en förnyad inställning i kommunen.

 

Namninsamling för småskolorna.

Om du vill vara med och ge opinionen mot nedläggningsförslag mera kraft kan du underteckna namninsamlingen på webben. 

Behåll våra småskolor i Norrtälje kommun >

 

Norrtelje Tidning tycks förstå väljarna bättre än de folkvalda beslutsfattarna. NTs ledare >

 

Ett exempel utanför Norrtälje.

I Sunne har man nyligen haft en folkomröstning där 69% röstade för byskolor och mot en nedläggning av dem.Budskapet blev tydligt och nu är skolorna räddade.

 

 

 

 

 

Kvalitet i skolan-med andra ögon

 

 

Ett lokalt dokument framtaget av

personer med anknytning till skolan

och/ eller Norrtäljes landsbygd.

 

 

Läs förordet här >

 

 

 

 

 

Andra dokument som

hanterar frågan om

små eller större skolor:

 

Fil. dr Cynthia Reeves har baserat texten

på 166 forskningsrapporter och kommer

till slutsatsen att den lilla skolan tenderar

att vara bättre.

Dialog mellan kommunernas beslutsfattare,

föräldrar och bysamhället kan ge bättre

förutsättningar enligt fd Glesbygdsverket.

 

 

 

 

        LEVANDE ROSLAGSBYGD                  c/o Erneholm, Singö 1474, 760 45 Grisslehamn, 070-643 1723, 0175-100 42. Bankgiro 5854-8553