Levande Roslagsbygd

- Skrivet och sagt i skolfrågan hösten 2012-

 

 

Föräldrar och boende i Grisslehamn och på Singö.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar om skolan:

 

 

Den lilla skolan är överlägsen.

Per Mjörne

 

Skolfrågan är regionalpolitik.

Peter Wahlfort

 

Vi vill att Norrtälje kommun

ska utvecklas.

Flera från Grisslehamn & Singö

 

 Låt fler barn gå i de mindre

 skolorna.

Lena Gidföf

 

Små skolor drar inte ner

studieresultatet.

Roger Lans

 

Bygdeskolorna är en billig affär

för kommunen.

Bo Gidlöf

 

 TV4-inslag där skolchefen

plötsligen pratar om finansiering istället för kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill att Norrtälje kommun ska utvecklas!

 

Såväl tätorterna som landsbygden måste utvecklas i samklang för att stärka hela kommunen. För tillfället är det landsbygden och skolfrågan som återigen måste diskuteras.För landsbygdens del är byskolorna en mycket viktig nyckel till framgång och här har kommunen stora möjligheter att påverka utfallet. Vi vill bevara Roslagens byskolor med hög kvalitet.

 

Skolans betydelse för bygden kan inte överskattas och en mycket viktig del i landsbygdens utveckling är att de små lokala skolorna lever och frodas. Först när byskolans framtid är någorlunda säker vågar barnfamiljer flytta hit eller bo kvar. Med en skola i lokalsamhället kan företagare satsa på en framtid i bygden. När skolan har en framtid ges också möjligheter för övrig service, och allt detta är nödvändigt för att landsbygden ska blomstra.

 

Norrtälje har unika möjligheter att aktivt jobba vidare genom att satsa på befintliga byskolor. Engagemanget i en unik byskolesatsning i Stockholms närhet skulle marknadsföra Norrtälje som en intressant och attraktiv kommun. Många familjer i Stockholmsområdet söker efter alternativ till såväl stora skolor som boende i storstaden. Norrtälje skulle kunna erbjuda hela paketet med väldigt liten ekonomisk insats. En seriös och uthållig satsning på byskolorna skulle också ge bättre möjligheter för rekrytering av personal då en aktiv skola lockar duktiga människor.

 

Skolkvaliteten och elevers lärande har alla möjligheter att öka under en sådan satsning, inte tvärtom. Om kommunen tar den här möjligheten på allvar kan de också med förtroende föra en seriös dialog med såväl föräldrar som skolverket och lagstiftare vad avsser krav på respektive skola.

 

Men idag befinner vi oss inte där.

Efter många år med synnerligen märkliga processer, beslut, återremitterade beslut och isolerade tjänstemannaförslag som gång på gång har misshandlat skolan, elever, personal, föräldrar, företagare, boende på landsbygden men framförallt kommunens förtroende måste en rejäl förändring komma till stånd.

 

En seriös och trovärdig satsning kan inte ske med mindre än att Norrtälje kommuns politiker tar ett långsiktigt och blocköverskridande beslut att genuint satsa på byskolorna och nu är det dags att göra just detta!

 

 

 

/Tomas Jansson, Anna Eiselt, Karl-Magnus Zotterman, Lena Jansson och Marie Frylmark Grisslehamn.

Ulla-Maj & Christer Blomquist, Pia & Richard Johansson, Britta & Nils Andersson, Anneli Ek, Karin Söderholm, Camilla Söderman, P-A & Mia Söderholm, Per Brantingson, Anna & Thomas Aleflod, Joakim Thorsaeus, Peter Wahlfort, Jesper Eriksson, Eva Freiman, Anders Erneholm, Ulf Kjällander, Anette Hallsenius, Thomas Pettersson, Erik Falk och Marika Eriksson Singö.

 

        LEVANDE ROSLAGSBYGD                  c/o Erneholm, Singö 1474, 760 45 Grisslehamn, 070-643 1723, 0175-100 42. Bankgiro 5854-8553