singo.se

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-09-25            Skolfrågan tar aldrig slut.

 

Skolan lever och ska givetvis fortsätta att göra det men när man pratar om "skolfrågan" så innebär det allt som oftast, åtminstone sedan 2006 att det finns en process eller debatt igång om att stänga byskolor till fömån för större skolor i tätorten.

 

Nytt "kvalitetsförslag" för skolan finns framtaget där tio byskolor står på listan för stängning.

 

Det verkar inte ta slut.

Trots att vi i byarna har varit överens med beslutsfattarna många gånger de senaste åren kommer frågan om centralisering upp igen och igen. Det är svårt att förstå varför.

 

Norrtälje kommun befinner sig i en expansiv fas med goda möjligheter att växa och utvecklas de närmaste åren och decennierna så det är inte rätt tillfälle att avveckla de områden som attraherar storstadsborna allra mest. Barnfamiljer från tex Stockholmsområdet är mycket intressanta inflyttare för en kommun som Norrtälje och byskolan är russinet i kakan som i många fall avgör om familjen kan ta steget att flytta hit.

 

Att byskolorna betyder enormt mycket för människor som redan bor på landsbygden är väl känt och det är inte självklart att man stannar kvar om skolan försvinner. Med en skola i lokalsamhället kan företagare satsa på en framtid i bygden, övrig service får nödvändiga möjligheter att fungera o s v. Listan kan göras lång över hur nödvändig skolan är för att landsbygden ska blomstra.

 

Det märkliga är att vi och många andra har fört fram argumenten många gånger de senaste åren. Beslutsfattarna vet mycket väl hur ett centralistiskt skolprogram kommer att tas emot men ändå låter de tjänstemän driva massor av resurser för att ta fram ett program som radikalt strider mot landsbygdens uppfattning. I Norrtälje bor mer än hälften av invånarna utanför tätorten varför det finns skäl att misstänkta att processen går stick i stäv med majoritetens uppfattning.

 

Många reagerar nu på kommunens "kvalitetsförslag" och det är nog nödvändigt att göra det och agera på alla möjliga sätt för att få stopp på centraliseringen.

 

Vill du ha kvar byskolorna?

  • Besök gärna kommunens hemsida och lämna dina synpunkter där via det formulär som diarieför alla inlägg.
  • Besök andra forum för att dela erfarenheter.
  • Väck dina politiker och framför dina synpunkter.

 

Kommunens hemsida >

 

FaceBook-sidan "Bevara byskolorna" >

 

 

 

 

 

              

 

 

Singö Skolgård

 

 

Singö och även Grisslehamn har goda förutsättningar för uteverksamhet med natur och hav i närheten.

 

Detta utnyttjas i  temaarbete,

idrottslektioner och inte minst på rasterna som med självklarhet tillbringas utomhus.

 

Fysiska aktiviteter kommer naturligt, miljö- och hälsofrågor

praktiseras både i teori och praktik.

 

 

 

 

SLÖJD PÅ SOMMAREN

 

 Skolan är öppen sommartid...

Sommartid är skolan i full gång, dock utan elever. Istället är det Singö Skärgårdsslöjd som ställer

ut hantverk förbeskådande och till försäljning under juli månad.

 

 

    Info@LevandeRoslagsbygd.se     c/o Erneholm,  Singö pl 1474,   760 45 Grisslehamn.  Tele 070-643 1723,  0175-100 42.  Bankgiro 5854-8553

   

SINGÖ SKOLA ...och många fler